Những điều cơ bản của nông nghiệp chính xác

Nông nghiệp chính xác là một ngành khoa học liên quan đến việc cải thiện năng suất cây trồng và hỗ trợ các quyết định quản lý thông qua việc sử dụng các công cụ và cảm biến công nghệ tuyệt vời. Nông nghiệp chính xác liên quan đến việc áp dụng một khái niệm mới để giúp cải thiện năng suất, giảm thời gian lao động và đảm bảo quản lý hiệu quả (Bucci và cộng sự, 2018). Mục tiêu chính của nó là sử dụng công nghệ và ngành nông nghiệp để so sánh các nguyên liệu đầu vào của cây trồng trong các khu vực nông trại nhỏ và lớn. Loại hình canh tác này khác với loại hình nông nghiệp truyền thống vì nó bao gồm một hệ thống quản lý canh tác giúp quản lý toàn bộ trang trại dễ dàng hơn. Nông nghiệp được coi là khả thi vì nó có cả lợi ích kinh tế và môi trường. Nông nghiệp chính xác mang lại cho người nông dân khả năng lập trình và giúp mọi thứ dễ dàng hơn trong việc thu thập và kiểm tra tài liệu.

Quy trình Nông nghiệp Chính xác

Nó bao gồm một quá trình tuần hoàn để giúp người nông dân có thể thực hiện được. Người nông dân có thể bắt đầu bằng cách xem địa điểm, bao gồm việc ngồi một phương thức canh tác cụ thể mà họ cảm thấy thoải mái. Nông dân cần thực hiện các bước chuẩn bị, thu thập dữ liệu và phân tích hàng năm để cho phép họ hoàn thành quy trình chính xác (Bucci và cộng sự, 2018). Nông dân phải thực hiện kiểm tra đất và phân tích dữ liệu để xác định sự khác biệt về không gian trong các phương pháp trồng trọt khác nhau. Khi bắt đầu trồng, nông dân kiểm tra đất để xác định các loại phân bón được sử dụng. Việc dò tìm cây trồng cũng được thực hiện để tìm kiếm cỏ dại, sâu bệnh và dịch bệnh; hơn nữa, thông qua áp dụng tỷ lệ thay đổi, các phương pháp điều trị sẽ được sử dụng được xác định. Trong suốt thời kỳ thu hoạch, các loại cây thu hoạch được phân tích để cho phép người nông dân theo dõi tiến trình của sản lượng cây trồng so với sản lượng trước đó.

 

Nông nghiệp chính xác: Công cụ và phương pháp

Nông nghiệp chính xác liên quan đến các phương pháp và công cụ để làm cho việc canh tác mang lại lợi ích cho người nông dân. Thử nghiệm trong phòng thí nghiệm liên quan đến việc kiểm tra đất đối với các chất dinh dưỡng có trong đất như nitơ, kali và phốt pho. Thiết bị trồng trọt được lập trình cho phép phân phối tỷ lệ hạt giống thay đổi và hiệu quả trong quá trình canh tác. Việc lấy mẫu đất bằng lưới và ứng dụng (VRT) cho phép cố vấn cây trồng khuyến nghị sử dụng phân bón so với đất được lấy mẫu (Mikula và cộng sự, 2020). Các mẫu được sử dụng để vẽ bản đồ bón phân. Do đó, nó được thêm vào máy tính trên máy rải phân bón có tỷ lệ thay đổi. Thông qua bản đồ và bộ thu GPS, máy tính chỉ đạo bộ điều khiển phân phối sản phẩm thay đổi loại và lượng phân bón được sử dụng.

Các vệ tinh của Hệ thống Định vị Toàn cầu hiển thị các chỉ số cho phép máy định vị GPS tính toán vị trí của chúng. Máy định vị GPS giúp cung cấp vị trí cụ thể của đất được lập bản đồ. Tín hiệu GPS, khi không được điều chỉnh, có xu hướng có độ chính xác 300 feet. Để cho thấy tính hữu ích của nó trong nông nghiệp, GPS không hiệu chỉnh được so sánh với tín hiệu trên đất liền để xác định hiệu chỉnh vi sai. Hệ thống thông tin địa lý bao gồm phần cứng và phần mềm máy tính sử dụng các khía cạnh và dữ liệu tình hình để giúp tạo bản đồ (Sishodia và cộng sự, 2020). Nó cũng được sử dụng để đánh giá dữ liệu.

Kết luận

Nông nghiệp chính xác cho phép nông dân sử dụng hiệu quả đầu vào của cây trồng để có năng suất cao hơn theo thời gian mà không gây ô nhiễm môi trường. Lợi ích chi phí đã được chứng minh là đầy thách thức để đạt được. Nó liên quan đến rất nhiều công nghệ và thiết bị từ giai đoạn sơ khai đến định giá và hoàn thành sản xuất cây trồng (Mikula et al, 2020). Nó giải quyết các vấn đề thương mại và bảo tồn ảnh hưởng đến nông nghiệp trên thế giới hiện nay. Hầu hết nông dân đều có đủ trình độ quản lý và có thể hưởng lợi từ việc quản lý chính xác. Tiếp thu nhanh chóng công nghệ và kiến ​​thức mang lại thành công trong canh tác hiện đại.

Trả lời

Facebook (24h/7)
Zalo (24h/7)
0902129699 (24h/7)
Home