PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

1. Đối với khách hàng đặt hàng tại Showroom:

– Khách hàng cần đặt cọc tối thiểu 10% giá trị đơn hàng. Số tiền còn lại sẽ thanh toán ngay khi giao hàng hoàn thành và có chữ kí xác nhận nhận hàng của khách hàng trên phiếu thu.

2. Đối với khách hàng đặt hàng Online hoặc trên Website:

– Khách hàng cần đặt cọc tối thiểu 30% giá trị đơn hàng theo hình thức chuyển khoản. Số tiền còn lại sẽ thanh toán sau khi nhận sản phẩm.

3. Nội dung – tài khoản thanh toán:

Mọi giao dịch chuyển khoản khách hàng vui lòng chuyển vào số tài khoản công ty:

RTK CORS