Với tiêu chí “ Tất cả vì lợi ích khách hàng”, RTK Cors có những qui định để đảm bảo quyền lợi tối đa cho khách hàng khi khách có nhu cầu đổi hàng hoặc trả lại hàng hóa đã mua  được thể hiện như sau:

Đối với việc đổi, trả  hàng hóa đã mua tại RTK Cors :

+ Đối với khách hàng đổi hay không tiếp tục mua hàng khi đã đặt cọc nhưng chưa giao hàng:  sẽ đổi hoặc  trả lại tiền cọc cho khách hàng miễn phí 100%. Nếu giá trị hàng khách đổi cao hơn so với giá trị hàng khách đã mua, khách hàng sẽ trả thêm phần giá trị tăng thêm. Nếu giá trị hàng đổi thấp hơn so với giá trị hàng khách đã mua, RTK Cors sẽ hoàn lại số tiền chênh lệch cho khách.
+ Đối với khách hàng có nguyện vọng đổi, trả  hàng sau khi đã giao hàng: sẽ chấp nhận đổi hàng cho khách kèm các điều kiện sau:

Hàng đã giao cho khách không quá 24 giờ, còn nguyên vẹn, chưa sử dụng: 

Khách muốn đổi sang mặt hàng khác: Miễn phí 100% và khách chịu phí vận chuyển đổi hàng. Khách sẽ phải trả tiền chênh lệch giá trị hàng đổi (nếu giá trị hàng đổi lớn hơn), và nhận lại tiền chênh lệch giá trị (nếu giá trị hàng đổi nhỏ hơn).

Khách đã mua hàng nhưng muốn trả lại hàng: Sẽ giải quyết nhận lại hàng, tính phí 10% giá trị hàng hóa và khách hàng chịu chi phí vận chuyển.

Hàng đã giao cho khách quá 24 tiếng đến 3 ngày: 

Khách đổi sang mặt hàng khác:khách phải trả phí đổi hàng bằng 10% giá trị hàng hóa cộng  phí vận chuyển phát sinh. Đồng thời áp dụng trả hoặc nhận lại tiền chênh lệch giữa hai mặt hàng đổi.
Nếu khách đã mua hàng muốn trả lại hàng: Sẽ nhận lại hàng và tính phí 20% giá trị hàng hóa và khách hàng chịu chi phí vận chuyển

Hàng đã giao cho khách quá 3 ngày đên tối đa 10 ngày: 

Khách đổi sang mặt hàng khác :khách phải trả phí đổi hàng bằng 20% giá trị hàng hóa cộng phí vận chuyển phát sinh. Đồng thời áp dụng trả hoặc nhận lại tiền chênh lệch giữa hai mặt hàng đổi. Không áp dụng nhận trả hàng trong trường hợp hàng đã giao quá 3 ngày.
Trên đây là quy định đối với các hàng có sẵn tại showroom, tại kho, Các mặt hàng phải đặt hàng, sản xuất theo yêu cầu sẽ không chấp nhận đổi, trả lại hàng.